Emanuel Lindblad

Efter att tidigare ha varit elev på Dansgaraget har jag fullföljt mina studier och parallellt med det haft workshops, gjort diverse reklamjobb samt tävlat i bl.a. SM och StreetStar i Breaking. Jag ser nu fram emot att vara tillbaka på Dansgaraget som lärare.